تبلیغات

ترازنامه چیست

ترازنامه یکی از مهمترین صورت های مالی اساسی که در یک دوره معین وضعیت مالی یک شرکت یا موسسه را نشان می دهد و معمولا در پایان هر دوره مالی تهیه می شود .ترازنامه یا بیلان در اصل یک صورت مالی است که گزارش میزان دارایی ها ، بدهی ها و سرمایه شرکت را دربردارد که این اطلاعات مالی برای صاحبان شرکت ، واحد اقتصادی و بستانکاران  و ...  در جهت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری برای عملیات و مبادلات آینده شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

ترازنامه شامل سه بخش می باشد

• دارایی ها

• بدهی ها

• سرمایه

هریک از اقلام ترازنامه به ترتیب بیانگر میزان موجودی ، دیون و مقدار سرمایه گذاری صاحبان سهام شرکت است . در واقع ترازنامه ارزش خالص کسب و کار یک موسسه و یا یک شرکت را نشان می دهد.

انواع ترازنامه

ترازنامه ها اصولا به دوشکل زیر تهیه می شود :

1- فرم حساب

2- فرم گزارشی

 

فرم حساب

در این حالت ترازنامه به شکل حرف T انگلیسی تهیه می شود ، به این صورت که در طرف راست آن اقلام دارایی اعم از دارایی جاری و دارایی غیر جاری و ... نوشته شده و در قسمت چپ حرف T بدهی ها و سرمایه صاحبان سهام نوشته می شود که در نهایت باید دو طرف در تعادل بوده و جمع ارقام دو قسمت برابر باشند . در کشور ما ایران برای تهیه ترازنامه ، اکثریت از فرم حساب استفاده نموده و ترازنامه تهیه می کنند.

تهیه ترازنامه به شکل حساب ، تایید بر معادله حسابداری دارد که بصورت زیر است :

معادله اصلی حسابداری  :   دارایی = بدهی + حقوق صاحبان سهام

فرم گزارشی

در این روش برای تهیه ترازنامه ابتدا دارایی های موجود را نوشته و در زیر آن اقلام بدهی و سرمایه را ثبت می کنیم . در این روش نیز جمع اقلام دارایی با مجموع اقلام بدهی و سرمایه باید یکسان باشد.

موسسه حسابرسی و حسابداری محاسبان با بهره مندی از دانش اساتید مجرب و آگاه به مسائل روز حسابرسی و حسابداری در جهت تهیه ترازنامه و ارائه خدمات مالی ، انواع حسابرسی ، خدمات حسابرسی ، حسابداری , گزارش حسابرسی ،قرارداد حسابرسی گامی بلند برداشته است و براین امید است که بتواند شما را در جهت رسیدن به اهدافتان یاری نماید.

 

اقلام ترازنامه

عنوان : در ترازنامه عنوان شامل سه ردیف می باشد.

• ردیف اول شامل نام کامل واحد اقتصادی یا موسسه است .

• ردیف دوم نام گزارش که همان ترازنامه می باشد.

• ردیف سوم تاریخ گزارش ذکر می شود . منظور همان روزی است که گزارش مالی تهیه شده است .

واحد اندازه گیری : برای تهیه و ثبت رویدادهای مالی باید واحد اندازه گیری یا واحد پولی مشخصی وجود داشته باشد که مبادلات بر اساس آن واحد ثبت شوند.

قسمت حساب : در این قسمت از ترازنامه مانده حساب دارایی ها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام نمایش داده می شود.

جمع حساب : در ترازنامه پس از ثبت تمام اقلام درستون مربوطه ،جمع نهایی آن نیز در زیر آن نوشته می شود که در ثبت جمع نهایی اقلام ترازنامه باید به موارد زیر توجه شود.

 

• در تهیه ترازنامه به فرم حساب ، مجموع دو طرف ترازنامه باید باهم برابر باشند.

• در تهیه ترازنامه به شکل گزارشی باید جمع دارایی های ترازنامه  با مجموع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام مساوی باشد.

• در تهیه ترازنامه باید زیر جمع نهایی دو خط به صورت موازی کشیده شود.

چنانچه نیاز به مشاوره مالی رایگان ، مشاوره مالیاتی رایگان دارید میتوانید با مراجعه به سایت شرکت حسابرسی محاسبان و یا با تماس تلفنی یا مصاحبه حضوری از تجارب متخصصین ما استفاده کنید .

 

+ نوشته شده توسط Seosho در شنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۵:۳۰ بعد از ظهر، ۱۵ بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: موسسه حسابرسی، شرکت حسابرسی، ترازنامه، خدمات حسابرسی، مشاوره مالی و مالیاتی رایگان

اصلاح حساب چیست

بعضی از حساب داران هنگام پیش پرداخت وجه بابت هزینه ها،حساب هزینه مربوطه را بدهکار میکنند و در پایان دوره مالی در صورت لزوم این حساب هزینه را اصلاح نموده و مبالغ هزینه نشده را تحت عنوان پیش پرداخت ثبت میکنند.برخی از موسسات و شرکتها در طول دوره مالی ،وجوهی بابت هزینه بیمه ،هزینه اجاره و ...بصورت پیش پرداخت ،پرداخت میکنند .از آنجایی که طبق اصل تطابق ،هزینه های هر دوره میبایست از در آمدهای همان دوره کسر گردد لذا هزینه دوره جاری از حساب پیش پرداخت کسر و به حساب سود و زیان منتقل میگردد،این فرایند اصطلاحا اصلاح حسابهای پیش پرداخت نام دارد.

از طرف دیگر موسسات و شرکتها در طول دوره مالی را بابت انجام خدمات از مشتریان بصورت پیش دریافت،اخذ می کنند تا خدماتی را برای یک دوره زمانی مشخص ارائه نمایند .از آنجائی که طبق اصل تحقق ،درآمدهای تحقق یافته می بایست به حساب سود و زیان انتقال یابند لذا مبلغ تحقق یافته از حساب پیش دریافت درآمد کسر و به حساب درآمد سال جاری منتقل میگردد.این فرایند اصطلاحا اصلاح حسابهای پیش در یافت نام دارد.
با توجه به اینکه در پایان سال هردوره،صورتها و گزارشهای مالی مختلط تهیه میگردد ،لازم است قبل از تهیه آنها نسبت به اصلاح و تعدیل حسابهای دفتر کل اقدام گردد.

حسابهای دفتر کل را میتوان به دودسته کلی زیر تنظیم نمود

 حسابهای دائمی : شامل حسابهای دارایی ،بدهی و سرمایه که مانده آنها به دوره مالی بعد نقل میشود. این حسابها را حسابهای ترازنامه نیز میگوییم.

حسابهای موقت : شامل حسابهای درآمد و هزبنه و برداشت که در پایان دوره مالی بسته میشوند.این حسابها را به استثنای برداشت ،حسابهای سود و زیان نیز میگویند.

حساب پیش دریافت قبل از اینکه آن را اصلاح کنیم یک حساب مختلط است یعنی قسمتی از آن یک بدهی است که جز حسابهای دائمی است و قسمت دیگر آن درآمد است که جز حسابهای موقتی است.اصلاح و تعدیل حسابهای دفتر کل در پایان دوره مالی و به منظور اصلاح ،تعدیل و به هنگام کردن مدارک حسابداری ،انجام میشود.

بعد از اینکه کلیه معاملات و رویدادهای مالی در دفاتر موسسه ثبت شد،بعضی از حسابهای دفتر کل مانده های صحیح را برای تهیه صورتهای مالی ارائه نمیدهند.حتی اگر تمام معاملات و عملیات مالی به درستی در دفاتر ثبت شده باشند،حسابداری تعهدی ایجاب میکند که برای تطبیق حسابهای ترازنامه و صورت سود و زیان با فرض دوره مالی و اصل تطابق ،مانده برخی از حسابهای دفتر کل در پایان دوره مالی اصلاح گردد.

ثبت اصلاحی معمولادر پایان دوره مالی ثبت میشوندو شامل موارد زیر هستند

1- اصلاح پیش دریافت های درآمد

2- اصلاح پیش پرداخت های هزینه

3- ثبت در آمدهای تحقق یافته ثبت نشده تا پایان دوره مالی

4- ثبت هزینه های تحمیل شده و ثبت نشده تا پایان دوره مالی

5- ثبت هزینه استهلاک داراییهای استهلاک ناپذیر

6- اصلاح حساب موجودی ملزومات

تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده :

پس از انجام ثبتهای اصلاحی و انتقال آن در دفتر روزنامه به دفتر کل ، مانده حسابهای دفتر کل تعیین و تراز آزمایشی دیگری تهیه میشود . این تراز آزمایشی را پس از انجام ثبتهای اصلاحی تهیه میکنند ،تراز آزمایشی اصلاح شده میگویند. تراز آزمایشی اصلاح شده مبنای تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه قرار میگیرد.

شرکت حسابرسی محاسبان با ارائه صورت های مالی معتبر و مفید، شما را در جهت رسیدن به اهدافتان یاری می نماید.

 

+ نوشته شده توسط Seosho در یکشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۰ قبل از ظهر، ۸ بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: موسسه حسابرسی، شرکت حسابرسی، مشاوره مالی و مالیاتی رایگان، اظهارنامه